Op welke manier kleur jij je leven?

Een groep asielzoekers werd, alweer enkele jaren geleden, op één van de wadden eilanden ondergebracht. Er was groot protest onder de bewoners. Toch heeft men zich voor hen opengesteld en binnen de kortste keren ontstonden er diverse vriendschappen. In een tv-reportage kon je zien hoe moeilijk het afscheid was na een tijd kleurrijk samenleven.

Dit mooie voorbeeld toont aan dat het leven wel iets genuanceerder is dan een zwart-wit beeldvorming van wij tegen zij, m/v, winner versus loser, goed of slecht.

Helaas worden we de laatste jaren geconfronteerd met toenemende polarisatie. Polarisatie is weg van de nuance. Een drammerige houding: ‘alleen mijn mening klopt’. In plaats van samen te leven, staan we scherp tegenover elkaar. Zwarte Piet discussie, antisemitisme, Trump, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Juist door open te staan voor de ander, luisteren en zijn gedachten en ideeën begrijpen, zonder het met die ander eens te hoeven zijn, verbreed je je blik. Zo kleur je je brein en je leven.

Tip: Bas Heijne’s boek ‘Mens/Onmens’ geeft mooie inzichten in hedendaagse polarisatie.