Albert Camus schreef in zijn beroemde boek De Pest:

‘Het is niet goed om meer haast te hebben dan God, en alles wat streeft naar een versnelling van de onwrikbare orde die Hij eens en voor altijd heeft gevestigd, leidt tot ketterij’.

Sinds we door Spinoza en Erasmus het bestaan van God vooral weten te herkennen in de Natuur, is deze zin actueler dan ooit.

‘Het is niet goed om meer haast te hebben dan de Natuur, en alles wat streeft naar een versnelling van de onwrikbare orde die de Natuur eens en voor altijd heeft gevestigd, leidt tot ondergang’.

Om aan deze ondergang te ontkomen ligt versnelling anno 2020 in het herstellen van de natuurlijke orde en niet in het verder uithollen cq consumeren ervan.

Zullen we het kunnen?