Als een ui

Carlo Lanzo, een Italiaan in Fryslân, laat onder eigen label prachtige sokken maken in Italië, importeert ze, verkoopt vervolgens drie paar aan een Fries -woonachtig in Italië-, waarna de sokken weer teruggaan naar land van herkomst.

Brullende kikkers

Het interessante aan het schrijven van een haiku met het ritme van maximaal 5 - 7 - 5 lettergrepen, is het samenvatten van iets wat je bezighoudt in slechts een paar woorden. De brullende kikkers-haiku...

Op welke manier kleur jij je leven?

Een groep asielzoekers werd, alweer enkele jaren geleden, op één van de wadden eilanden ondergebracht. Er was groot protest onder de bewoners. Toch heeft men zich voor hen opengesteld en binnen de kortste keren ontstonden er diverse vriendschappen.

Menselijk gedrag

Er wordt flink gediscussieerd over de grotere aandacht voor corona patiënten op intensive care dan voor door corona getroffen ouderen in verpleeghuizen. Het immer grote verschil tussen cure en care. Het beschikbaar stellen van materialen, is daar een voorbeeld van.

allemaal kwetsbaar

De enkeling die je eind maart en begin april op straat tegenkwam begroette je allemaal. Nu er meer mensen buiten verkeren, vermindert dat groeten weer. Jammer.

onuitgesproken maar toch begrepen woorden

De enkeling die je eind maart en begin april op straat tegenkwam begroette je allemaal. Nu er meer mensen buiten verkeren, vermindert dat groeten weer. Jammer.

Hoe communiceer jij met mensen met dementie?

‘Dat zijn vrienden hem in de steek lieten, dat was Jos' grootste verdriet’, vertelde zijn vrouw Margreeth mij eens. Jos, begin vijftig, had dementie. Vrienden en collega’s bleven al na één bezoek weg. Ze wisten niet hoe met hem om te gaan. Door zijn dementie kon hij op veel vragen geen antwoord geven. De conversatie liep niet meer. Tenminste, zoals ze gewend waren.

opeens schone lucht

Gisteren was het Earth Day. De vijftigste keer. Earth Day gaat over ons ‘leven in harmonie met de natuur’. En er viel iets te vieren.

globalisering vermeerdert en vermindert zonder horizon

Vierentwintig jaar geleden kwam ik voor werk de eerste keer in China. Een geweldige ervaring. De vele keren erna heb ik de enorme en snelle groei met eigen ogen mogen zien. Stond ik de eerste keer in Beijing versteld van het grote aantallen fietsen, drie jaar geleden van het grote aantal superluxe auto’s als Porsche, Ferrari en Maserati.

life is a jigsaw

Een oudere en schijnbaar vereenzaamde man in het verpleeghuis, kreeg de vraag of hij nog zin had in het leven. Zijn antwoord was resoluut: ’Elke zaterdagochtend ga ik koffiedrinken bij mijn buurvrouw. Ik kan haar natuurlijk niet in de steek laten’.